Our websites
Our websites
- English
- Wiki
- Distribution
Belgie
Deutschland
España
France
Nederland
Polska
Schweiz
+46 (0) 31-12 00 56 info@xbee.se
Xbee Enzyme Fuel Technology www.xbee.world info@xbee.pro
Xbee Wiki: documents, certifications, references /library/
Xbee Distribution Network: become a distributor in your country www.xbee.pro
Xbee Deutschland www.xbeefuel.de Xbee Shop
AKX Group - Xbee www.xbee.es
AKX Group - Xbee www.xbee.fr Xbee Shop
Investa Marine www.xbee.com.pl

"Bränsletank rengöring och eliminera bakterier"

“Xbee eliminerar slam och bakterier i bränsletankar!”

De enzymer som finns i Xbee försvagar strukturen hos kolvätemolekyler i bränslet, speciellt polycykliska kolväten (PAH), vilket underlättar koldioxidreaktionen och syreabsorption under förbränningen, samtidigt som det begränsar bildandet av restprodukter och kolpartiklar genom en fullständigare förbränning.Bränsletillsatsen Xbee löser upp vatten, vilket minimerar bildningen av icke-organiska sediment och slam i tanken. Användningen av Xbee minskar även förekomsten av asfaltener som kan leda till försämrad bränsleförbränning.

Enzymerna i Xbee är kraftfulla naturliga ytaktiva ämnen och dispergeringsmedel. Skadliga föroreningar, som till exempel bakterier, slam, svampar och mögel finfördelas och fastnar inte på tankens väggar och i bränslesystemet. De mikroskopiska partiklar som blir kvar förbränns medan större föroreningar elimineras genom filtrering.

Elimineringen av organiska föroreningar minskar korrosion i bränsletankar, pumpar och injektorer. Som ett extra resultat blir bränslefiltren renare och separatorernas arbetsbelastning minskar dramatiskt.Xbee neutraliserar och kontrollerar bildandet av svaveloxider under förbränningen, vilket markant minskar uppkomsten av svavelsyra och dess korrosiva effekter på motorkomponenterna.

Det slutliga resultatet av att använda Xbee är att tankar och bränslesystem förblir lika rena som när de var nya, och att alla kol- och sotuppbyggnader i motorer och avgaser elimineras.

Fler nyheter på Facebook