Our websites
Our websites
- English
- Wiki
- Distribution
Belgie
Deutschland
España
France
Nederland
Polska
Schweiz
+46 (0) 31-12 00 56 info@xbee.se
Xbee Enzyme Fuel Technology www.xbee.world info@xbee.pro
Xbee Wiki: documents, certifications, references /library/
Xbee Distribution Network: become a distributor in your country www.xbee.pro
Xbee Deutschland www.xbeefuel.de Xbee Shop
AKX Group - Xbee www.xbee.es
AKX Group - Xbee www.xbee.fr Xbee Shop
Investa Marine www.xbee.com.pl

“Xbees enzymtillsats är en testad och godkänd bioteknik!”

Dussintals företag och laboratorier – inklusive företag som forskar inom tillsatser, petroleumdistributörer och -raffinaderier och motortillverkare – har testat och certifierat den naturliga tillsatsen Xbee.

Minskning av bränsleförbrukningen för lätta fordon

Stazione Sperimentale per i Combustibiliär ett bränsleförbrännings- och analyslaboratorium som rapporterar direkt till det italienska industriministeriet. SSC, som är ackrediterat av Accredia och finansieras av stora bränsleimportföretag (gas, petroleum, kol), har kontrollerat utsläpp och specifik bränsleförbrukning för ett dieselfordon som körs med Xbee.

Det utvalda fordonet var en Fiat Marea 1.9 JTD SW, Euro 3 standard och var utrustad med en Common Rail. Laboratoriet använde sig av metoden för körcykel NEDC (EU-direktiv 98/69/EG) och testning enligt ECE 15 (direktiv 91/441 / EEG). Körcykel delades upp i två faser: en urban fas (UDC) och en landsvägsfas (EUDC).

Varje experiment utfördes tre gånger under strängt identiska förutsättningar för att säkerställa att resultaten var repeterbara.

  UDC EUDC NEDC (UDC + EUDC)
  CO – Kolmonoxid (%) -4.6 -5.9 -4.8
  HC – Kolväten (%) -2.6 -5.5 -3.3
  CO2 – Koldioxid (%) -2.4 -2.3 -2.4
  NOx – Kvävedioxid (%) -0.8 14.1 6.9
  PM – Partiklar (%) 12.7 -13.3 -2.4
  Specifik bränsleförbrukning (%) -2.4 -2.3 -2.4

Dessa resultat visar variationerna mellan EN 590 standarddiesel och densamma förbättrad med den naturliga bränsletillsatsen Xbee.

Dessa experiment har visat att Xbees förmåga att minska naturlig överkonsumtion av bränsle hos aktuella fordon vars motorer är något igentäppta. Detta fenomen förstärks även av enzymkatalysen i normalt (eller mycket) igentäppta motorer, vilket kan leda till minskad bränsleförbrukning i storleksordningen 3 till 10 %.

Eliminering av bakterier, jäst och mögel i kraftigt förorenade bränslen

Det internationella nätverket som består av 210 Intertek Caleb Brett-laboratorier servar kunder i fler än 118 länder runt om i världen. Dess verksamhetsområde består av inspektion, certifiering, kalibrering och flera andra tjänster för industriändamål.

Intertek Analyses Chalon genomförde en del tester i början av 2006 för att visa effektiviteten av behandling med enzymtillsatsen Xbee för att eliminera föroreningarna i ett starkt förorenat dieselbränsle.Metod: IP 385/99, Energy Institute (EI) internationell norm, ex-Institute of Petroleum (IP). Detta test består i att räkna antalet livsdugliga bakterier, jäst- och mögelsvampar.

Dagen D: Strax efter tillsatsen av Xbee.
D + 15: Efter 15 dagar med Xbee i koncentrationer på (4000:1 och 500:1).
D + 60: Efter 60 dagar med Xbee i koncentrationer på (4000:1 och 500:1).

Results i CFU.
CFU: Kolonibildande enhet (en livskraftig bakterie som leder till bildandet av en koloni).

Bakterier Dagen D D +15 D +60
  Xbee och diesel vid 4000:1 1,5.108 2,6.107 3,4.104
(150,000,000) (26,000,000) (34,000)
  Xbee och diesel vid 500:1 1,5.108 2,2.107 3,3.104
(150,000,000) (22,000,000) (33,000)
Jäst Dagen D D +15 D +60
  Xbee och diesel vid 4000:1 1,0.106 1,0.106 4,0.104
(1,000,000) (1,000,000) (40,000)
  Xbee och diesel vid 500:1 1,0.106 5,0.105 4,0.103
(1,000,000) (500,000) (4,000)
Mögel Dagen D D +15 D +60
  Xbee och diesel vid 4000:1 1,4.107 2,7.107 2,0.104
(14,000,000) (27,000,000) (20,000)
  Xbee och diesel vid 500:1 1,4.107 1,5.107 4,0.104
(14,000,000) (15,000,000) (40,000)
Fler nyheter på Facebook